CdB Hong Kong

Thông tin admin

Nguyễn Hà My

1995

-

Cử nhân học viện hàng không

Thông tin liên hệ

(+84) 02432 00 54 51/096 22 33 558

info@casadeibambini.edu.vn

Sảnh A1, Hong Kong Tower, 234A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian biểu một ngày của bé

Lớp 0 – 3 tuổi

Tokyo

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Thanh Vân

-

Bằng đại học, chứng chỉ bồi đưỡng mầm non

Kinh nghiệm 10 năm gắn bó với nghề

Giáo viên nước ngoài

Lauren Kathleen Munro

-

Cử nhân Đại học chuyên ngành Giáo Dục

Chứng chỉ TEFL

Lớp 3 – 6 tuổi

Rome

Giáo viên chủ nhiệm

Lê Thị Thu Sang

Giáo viên chủ nhiệm

Zeny Mari Arcamo Laurito

-

Cử nhân Đại học chuyên ngành Hóa học

Chứng chỉ TESOL

8 năm kinh nghiệm gắn bó với nghề

Lớp 0 – 3 tuổi

London

Giáo viên chủ nhiệm

Lê Ngọc Mai

1995

-

Cử nhân Đại học Sư Phạm Hà Nội

Giáo viên nước ngoài

Faye Adah B.Cuadro

- Cử nhân Đại học chuyên ngành Điều dưỡng Chứng chỉ TESOL Kinh nghiệm giảng dạy hơn 10 năm ở nhiều độ tuổi

Lớp 0 – 3 tuổi

New York

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Gái

-

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư Phạm Mầm non

06 năm kinh nghiệm gắn bó với nghề

Lớp 0 – 3 tuổi

Paris

Giáo viên chủ nhiệm

Lê Thị Ngọc Yến

1985 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non Chứng chỉ Montessori 0-3; 3-6 ̣(AAMA cấp)

Giáo viên nước ngoài

Nurmuhammedova Jahan

-

Cử nhân Đại học chuyên ngành Sư Phạm

Có kinh nghiệm 5 năm trong ngành Sư phạm