CdB Kim Mã

Quản lí cơ sở

Dương Thị Thu Thảo

1993

-

Cử nhân Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thông tin liên hệ

(+84) 246 2768 696

info@casadeibambini.edu.vn

Số 23, Ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình , Hà Nội

Thời gian biểu một ngày của bé

Lớp 0 – 3 tuổi

Koala

Giáo viên chủ nhiệm

Phùng Thị Thanh Xuân

Tốt nghiệp hệ Cao Đẳng - Đại học Kinh tế

Chứng chỉ Montessori 0-3; 3-6 (AAMA)

Kinh nghiệm 7 năm gắn bó với nghề

Giáo viên nước ngoài

Osinga obinna Evans

-

Cứ nhân Mạng máy tính - Đại học East London

Chứng chỉ Montessori (AAMA); chứng chỉ TEFL/TESOL

Kinh nghiệm giảng dạy trên 4 năm

Lớp 3 – 6 tuổi

Dolphin

Giáo viên chủ nhiệm

Nghiêm Thị Hồng Trâm

-

Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm - Chuyên ngành Tiếng Anh

Chứng chỉ giáo viên Montessori 3-6 (AAMA)

6 năm kinh nghiệm gắn bó với nghề

Giáo viên nước ngoài

Osinga obinna Evans

-

Cứ nhân Mạng máy tính - Đại học East London

Chứng chỉ Montessori (AAMA); chứng chỉ TEFL/TESOL

Kinh nghiệm giảng dạy trên 4 năm

Lớp 3 – 6 tuổi

Kangaroo

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Thanh Loan

-

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mầm non

Chứng chỉ giáo viên Montessori 3-6 (AAMA)
Kinh nghiệm giảng dạy hơn 10 năm ở nhiều độ tuổi

Giáo viên nước ngoài

Osinga obinna Evans

-

Cứ nhân Mạng máy tính - Đại học East London

Chứng chỉ Montessori (AAMA); chứng chỉ TEFL/TESOL

Kinh nghiệm giảng dạy trên 4 năm

Đăng ký online

Để nhận thêm nhiều ưu đãi